Om oss

Redan 1920 lades grunden till det som idag är KLÄDBUTIKEN METZ då Pher Andersson startade en herrekipering på Bondegatan i Mjölby.
Butiken såldes efter ett antal år till Tage Uhlin som drev verksamheten vidare och efterhand bildade aktiebolag. Namnet på butiken byttes senare till UHLINS HERREKIPERING AB.

År 1965 övertogs firman av tre anställda i butiken Gösta Brorson, Bengt-Olof Pettersson och Karl-Axel Johansson.
I samband med att Mjölbys nya köpcentrum byggdes flyttade butiken från Jerikodalsgatan 6 till nya större lokaler i köpcentrumet.
Uhlins herrekipering AB gick senare in i en stor centralstyrd inköpskedja under namnet MAN-butiken.
År 1988 flyttade butiken in i de lokaler som vi har idag, i nuvarande Gallerian Kvarnen. I samband med denna flytt utökades butiken med en damavdelning och fick namnet MQ.

År 1994 valde man att lämna kedjan MQ och stå på egna ben igen. Butiken fick då sitt nuvarande namn ”Klädbutiken METZ”.

Ett par år senare övertogs ägarskapet av Bertil Wettergren, mångårig medarbetare, samt Bengt-Olofs och Karl-Axels söner Tobias och Dietmar.
Tillsammans har dessa tre drivit företaget vidare fram till 2009 då Bertil valde att dra sig tillbaka.

Idag är Tobias Pettersson och Dietmar Wågh ensamma ägare till butiken.